Filter
CPAP
CPAP om snurk-problemen te behandelen

CPAP toestellen zijn toestellen ter behandeling van APNEU slaapstoornis en snurk-problemen. De toestellen geven een constante  druk in de ademhalingswegen met als resultaat een regelmatige ademhaling. Daardoor kom je in de diepe slaapfase terecht.

Snurken niet zo onschuldig

Snurken is niet zo onschuldig als het lijkt. Niet alleen je partner maar jijzelf raken oververmoeid. En gezien je slaap niet optimaal is kan je dit vergelijken met een moeras waarin je langzaam samen wegzakt.  Niet alleen op lichamelijk maar ook op relationeel vlak kan dit zwaar doorwegen.
​Spreek er over met uw arts. Er zijn wel degelijk oplossingen voor deze aandoening.


Is een doktersvoorschrift nodig?

Wij adviseren om uw huisarts/longarts of cardioloog te raadplegen voordat u een CPAP toestel aankoopt. Op deze manier zal het apparaat optimaal afgesteld kunnen worden. Soms komen ongekende hartproblemen aan het licht.