Deze privacyverklaring is van toepassing op de website [webadres invoeren], uitgebaat door VPS International NV (hierna VPS genoemd). VPS draagt zorg voor uw privacy en handelt hierbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Privacywet (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Lees deze privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegeven worden ingezameld en verwerkt op deze website.

Deze privacyverklaring dient te worden gelezen in samenhang met de disclaimer. VPS verwijs eveneens naar de algemene voorwaarden.

Door deze website te gebruiken en/of uw persoonsgegevens mee te delen, gaat u uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop wij de persoonsgegevens verzamelen en verwerken, zoals in deze privacyverklaring beschreven.

Soorten persoonsgegevens die worden verzameld

Via deze website worden uw naam en e-mailadres verzameld die u hebt meegedeeld bij het invullen van een contactformulier, bij het plaatsen van een bestelling of bij de inschrijving voor de nieuwsbrief.

Daarnaast registreren wij uw bezoek aan deze website via uw IP-adres, uw browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen naar deze website, de door u bezochte pagina’s op deze website en de datum en tijd van elke door u bezochte pagina. Deze informatie wordt enkel verzameld voor statistische doeleinden en voor de verbetering van deze website.

Wijze waarop persoonsgegevens worden verzameld

Via deze website worden persoonsgegevens over u verzameld wanneer u een contactformulier invult, wanneer u zich abonneert op een nieuwsbrief en wanneer u bestellingen plaatst.

Doeleinden voor het verzamelen van persoonsgegevens

VPS gebruikt de gegeven die door u via de website worden meegedeeld, enkel om, respectievelijk, de gevraagde informatie te leveren, de gevraagde nieuwsbrieven te sturen en uw bestelling uit te voeren. Nadat u een bestelling heeft geplaatst, kunnen wij uw e-mailadres ook gebruiken om u commerciële informatie toe te sturen over onze producten en diensten.

Partijen met toegang tot de persoonsgegevens

De gegevens worden niet doorgegeven aan andere firma’s of personen.VPS heeft het recht om uw persoonsgegevens over te maken aan bevoegde autoriteiten op hun uitdrukkelijk verzoek.

VPS gebruikt uw e-mailadres enkel voor de bovengenoemde doeleinden. In geen geval zal uw e-mailadres, gebruikersnaam of paswoord worden verkocht of verhuurd aan derden. Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door ons een e-mail te sturen.

Op deze website worden twee soorten zogenaamde “cookies” (kleine deeltjes informatie die door de browser op uw computer worden opgeslagen) gebruikt:

Een eerste soort is slechts van tijdelijke aard en wordt gewist van zodra u uw browser afsluit. Deze cookies worden enkel gebruikt om u op de website te laten navigeren.

Een tweede soort wordt gebruikt voor onze webshop, om u te kunnen identificeren bij een volgend bezoek.

Eventueel een derde soort wordt gebruikt door een dienst om statistieken op te stellen over het bezoek van de website.

U kunt het gebruik van cookies uitschakelen via de instelling in uw webbrowser, maar hierdoor is het mogelijk dat de website niet meer correct functioneert.

U heeft het recht om kosteloos te vragen over welke persoonsgegevens wij beschikken, en deze gegevens desgevallend kosteloos te laten corrigeren. U kunt dit recht uitoefenen door ons te contacteren, op voorwaarde dat u zich afdoende identificeert. Daarnaast beschikt u ook over het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegeven te verzetten, indien de verwerking verricht wordt het oog op direct marketing.

VPS behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring steeds te veranderen. Deze privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 24/01/2018.

VPS is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens. U kunt ons contacteren op het volgende adres: 1785 Merchtem, Korte Ridderstraat 25, op info@vps.beof op +32 52 37 11 62.